Instrukcja stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „HUMICARGO GRINTER”

 Zakres stosowania

HUMICAGRO GRINTER przeznaczony jest do stosowania na wszystkich glebach, w uprawach polowych roślin. Szczególnie zaleca się na gleby lekkie, o małej zawartości próchnicy.

Dawki, terminy i sposób stosowania

HUMICAGRO GRINTER stosuje się doglebowo.

Zabieg należy wykonać przed zasiewami, najlepiej w czasie opadów deszczu tak, aby środek mógł jak najszybciej przedostać się do gleby.

Stosować dwa razy w roku: wiosną i jesienią metodą oprysku gleby.

Zalecana dawka środka na gleby przeznaczone pod uprawę roślin rolniczych, wynosi 1 litr na 1 ha po rozcieńczeniu w 200 — 400 I wody.

Przygotowanie cieczy roboczej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy roboczej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, a następnie wlać do zbiornika z pompą dozującą lub opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po pracy zbiornik/opryskiwacz dokładnie wymyć.

Uwaga

-zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.;

— nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, oznakowanych opakowaniach, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 50°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed promieniowaniem słonecznym.

Ciecz użytkowa HUMICAGRO GRINTER nie posiada okresu karencji. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i chronić przed dziećmi.

Środki ostrożności

Podczas pracy ze środkiem należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie odzieży i rękawic ochronnych. W razie zabrudzenia oczu środkiem HUMICAGRO GRINTER przemywać je delikatnie czystą wodą. Zanieczyszczone rany przemyć i zastosować zwykłe środki opatrunkowe. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.